Wie zijn wij ?

De Confederatie Bouw Dak is een beroepsvereniging die deel uitmaakt van de Confederatie Bouw.
Wij zijn nationaal en internationaal actief op ondermeer technisch, sociaal en juridisch vlak.

Wat doen wij ?

De Confederatie Bouw heeft als doel een volwaardige plaats toe te kennen aan de sector dakdekken. Ze is dus actief in de Nationale Confederatie, in regionale confederaties, in plaatselijke kamers, in plaatselijke vereningingen van dakdekkers.
Maar ze is ook aanwezig in talrijke werkgroepen en overlegorganen om de belangen van de sector en dus van de bedrijven te behartigen. Tot deze werkgroepen en overlegorganen behoren met name het Wetenschappelijk en Technisch Centrum Bouw, Constructiv (Opleidingsfonds Bouw,CNAC, …), het platform Hout, het platform Energie, het forum Asbest, de opleidingskanalen, …

Waar werken wij ?

De Confederatie Bouw Dak is een nationale vereniging met hoofdzetel in Brussel.
Wij beschikken eveneens over drie regionale verenigingen om in te spelen op de geregionaliseerde eigenheden en we hebben een mandaat in de Internationale Federatie (IFD).
De Confederatie Bouw Dak heeft ook de Confederatie Bouw Jonge Dakdekkers opgericht.